สานต่อมิตรภาพและพัฒนาความร่วมมือ | เหตุการณ์สําคัญในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างยูนนานและลาว

Yunnan Gateway, May 29, 2023
Size:

ระหว่างวันที่29 มีนาคม ถึง1 เมษายน นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน ได้นําคณะผู้แทนไปเยือนประเทศลาว ทั้งนี้ ระหว่างการเยือน สปป.ลาว มณฑลยูนนานและลาวตกลงที่จะปฏิบัติตามฉันทามติที่สําคัญของผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่าย รวมถึงดําเนินการตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสร้างประชาคมร่วมกันระหว่างจีนและลาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในพื้นที่ชายแดน อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้ทางรถไฟจีน - ลาวให้เกิดประโยชน์ และดําเนินการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเกษตรและการลดความยากจน รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น

ผู้คนในแวดวงต่าง ๆ ของลาวต่างเฝ้ารออนาคตของความร่วมมือระหว่างยูนนานและลาว

นายพรทวี บุตรดารา ผู้อํานวยการกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว

นายพรทวี บุตรดารา

“การมาเยือนลาวครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของคณะผู้แทนยูนนานหลังจากการแพร่ระบาดโควิด -19 และเป็นเหตุการณ์สําคัญในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างลาวและยูนนาน” นายพรทวี บุตรดารา ผู้อํานวยการกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว กล่าว

ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 นายพรทวี บุตรดาราได้ดำรงตําแหน่งกงสุลใหญ่ลาวประจำคุนหมิงในมณฑลยูนนานเป็นเวลา 4 ปี ในสายตาของเขา ความร่วมมือระหว่างลาวและยูนนานได้ขยายตัวและบรรลุผลสําเร็จอย่างต่อเนื่อง

นายพรทวี บุตรดารา กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนและลาวได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างประชาคมร่วมกันอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปิดใช้รถไฟลาว – จีน ซึ่งเป็นโครงการสําคัญของการร่วมสร้างข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และโครงการสําคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างลาวและจีน เช่น ทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียง และเขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐาในนครเวียงจันทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างลาวและยูนนานในด้านเศรษฐกิจและการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

“ในอนาคต บนพื้นฐานของความร่วมมือที่มีอยู่เดิม ทั้งสองฝ่ายจะนำข้อได้เปรียบของตนมาทำความร่วมมือกันให้มากขึ้น” นายพรทวี บุตรดารา กล่าวว่า เชื่อว่าลาวและยูนนานจะสร้างฉันทามติและยังคงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างประชาคมร่วมกันระหว่างลาวและจีน ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการผลิตสินค้าและการนําเข้าและส่งออก ผลักดันการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมสินค้าเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว และผลักดันการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

นายกระต่าย มโนสา ผู้ประกาศข่าวและนักข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นายกระต่าย มโนสา

“สื่อมวลชนของลาว เช่น สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว พีเพิลส์เดลี่ เวียงจันทน์ไทมส์ นิวเวียงจันทน์ และสื่อกระแสหลักอื่น ๆ ต่างติดตามรายงานการมาเยือนของคณะผู้แทนมณฑลยูนนาน” ซึ่งนายกระต่ายเองก็ได้ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด

“ผมเห็นนายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการโรงเรียนเพยวัดนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว” นายกระต่ายกล่าวด้วยความตื่นเต้น เขาเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปี 2545 ถึง 2548“ด้วยความช่วยเหลือของยูนนาน ทำให้โรงเรียนมีอาคารใหม่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย หวังว่าในอนาคตรัฐบาลจีนโดยเฉพาะมณฑลยูนนานจะยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาวในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน”

การเปิดให้บริการของรถไฟจีน – ลาวเป็นอีกประเด็นที่นายกระต่ายให้ความสนใจ เขาเล่าว่า“รถไฟลาว – จีนเป็นโครงการสําคัญของความร่วมมือลาว – จีน หวังว่าด้วยความพยายามของเราเองและความร่วมมือกับสื่อยูนนาน จะทำให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานของการรถไฟลาว – จีนได้รอบด้านมากขึ้น รวมถึงการรายงานข่าวเกี่ยวกับของผลประโยชน์ที่ประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้รับจากการรถไฟลาว - จีน” นายกระต่ายหวังว่า สื่อของลาวและยูนนานจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ร่วมสํารวจรูปแบบใหม่และทิศทางใหม่ของความร่วมมือ  ตลอดจนสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนลาวและจีน

นายบุญทวี ขุนวงสา นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาลัยลัทธิมาร์กซ์ มหาวิทยาลัยยูนนาน

นายบุญทวี ขุนวงสา

ในเดือนกันยายน ปี 2565 บุญทวี ขุนวงสา ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยลัทธิมาร์กซ์ มหาวิทยาลัยยูนนาน และในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เขาและหนุ่มสาวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินทางไปที่เมืองลี่เจียงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนประเทศล้านช้าง - แม่โขง

เขากล่าวว่า“การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนหนุ่มสาวจากประเทศต่าง ๆ และทําให้ผมรู้จักยูนนานมากขึ้น ผมเห็นความพยายามของยูนนานและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและความร่วมมือด้านการศึกษา”

นายบุญทวีกล่าวเสริมว่า ภายใต้การผลักดันของการมาเยือนของคณะผู้แทนยูนนานครั้งนี้ เขาคิดว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาชาวลาวมาเรียนที่ยูนนานมากขึ้น และทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงของยูนนานจะมาถึงประเทศลาวผ่านรถไฟลาว - จีน“ผมหวังว่าความร่วมมือระหว่างลาวและยูนนานจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และคนหนุ่มสาวของทั้งสองประเทศจะมุ่งหน้าสู่อนาคตที่สดใสไปด้วยกัน”