เส้นทางรถไฟจีน-ลาว สร้างพลังใหม่ให้กับการพัฒนาของหลายประเทศ

CRI, May 26, 2023
Size:

วันที่ 15 เมษายน ที่สถานีใต้ของขบวนรถไฟจีน-ลาว นายอู๋ อาเฉียงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการกรอกแบบฟอร์มขาออกของตู้รถไฟ รับตู้รถไฟเปล่า และบรรจุสินค้า จนดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดส่งแร่เหล็กกว่า 1,000 ตัน 

สถานีใต้เวียงจันทน์เป็นสถานีขนส่งสินค้าสำคัญของขบวนรถไฟจีน-ลาว อยู่ชายแดนระหว่างลาวกับไทย มีภูมิศาสตร์พิเศษและการขนส่งโลจิสติกส์ที่สะดวก ทำให้สถานีใต้เวียงจันทร์กลายเป็น“ท่าเรือทางบก”ของการขนส่งสินค้าระหว่างลาวกับไทย 

นายหลี่ ถงสวี่ หัวหน้าสถานีใต้เวียงจันทร์กล่าวว่า“ตั้งแต่เปิดใช้ทางรถไฟจีน-ลาว เป็นต้นมา ปริมาณการขนส่งของบริษัทวิสาหกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะวางแผนการขนส่งสินค้าล่วงหน้า จัดการงานต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น การตรวจสอบและผ่านปริมาณการขนส่งที่เหมาะสม การจัดสรรตู้เปล่า เป็นต้น สร้างความพร้อมให้กับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น” 

ตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน-ลาว เปิดใช้งานในเดือนธันวาคมปี 2021 เป็นต้นมา ความสะดวกและรวดเร็วของเส้นทางรถไฟสายนี้ได้รับการชื่นชมจากลูกค้า ปริมาณการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นสถานีใต้เวียงจันทร์ ปี 2022 มีการใช้ตู้รถไฟเฉลี่ย 28 ตู้ต่อวัน จนถึงวันที่14 เมษายน ปี 2023 มีการใช้ตู้รถไฟ เฉลี่ย 49 ตู้ต่อวัน  

นายหลิว หง ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทการรถไฟจีน-ลาวจำกัดกล่าวว่า ปัจจุบัน สินค้าส่งออกกว่า 90% จากจีนได้ขนส่งผ่านขบวนรถไฟจีน-ลาว ผ่านแดนลาวและขนส่งไปถึงไทย มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้น ครอบคลุมประเทศรายทาง“1 แถบ 1 เส้นทาง”หลายประเทศ 

สถิติแสดงให้เห็นว่าระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 13 เมษายนปี 2023 ขบวนรถไฟ จีน-ลาวตอนที่อยู่ในลาวได้เปิดใช้ขบวนรถไฟสินค้าจำนวน 1,130 ขบวน เพิ่มมากขึ้น 122% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.18 ล้านตัน ประเภทสินค้าที่ขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นจาก 100 ประเภท มาเป็นกว่า 2,000 ประเภท 

นายหลิว หง กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปบริษัทการรถไฟจีนลาวจำกัดจะจัดสรรทรัพยากรการขนส่งให้แม่นยำและเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเราเห็นถึงความสำคัญของแร่เหล็กในลาว สินค้าเกษตรและแร่โพแทชค่อนข้างมาก เราจะปรับปรุงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ด้านการขนส่ง ยกระดับการบริการให้ดีขึ้น สร้างโอกาสและผลประโยชน์ให้กับบริษัทและประชาชน ตลอดจนประเทศอาเซียนโดยรอบมากยิ่งขึ้น