เน็ตไอดอลต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมมณฑลซันซี

CRI, May 26, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 24 เมษายน ที่เมืองไท่หยวน เมืองเอกมณฑลซันซีได้จัดกิจกรรมชื่อว่า“เมืองไท่หยวนในสายตาของเน็ตไอดอลต่างชาติ” โดยได้เชิญเน็ตไอดอลจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สหรัฐฯ รัสเซีย ซีเรีย และแอฟริกาใต้เป็นต้น เดินทางไปยังเมืองไท่หยวน เพื่อสัมผัสและเข้าถึงทัศนียภาพอันสวยงาม ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองไท่หยวน เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเอกลักษณ์ของเมืองไท่หยวน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจีนแห่งนี้

นอกจากนี้เมืองไท่หยวนยังเป็นฐานพลังงานและฐานอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของจีน สามด้านของเมืองไท่หยวนมีภูเขา แม่น้ำเฝินไหลผ่านเมืองนี้  

ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายนนี้ เน็ตไอดอลดังกล่าวจะไปเยี่ยมชมวัดจิ้น เพื่อเรียนรู้สถาปัตยกรรม อุทยาน รูปปั้น ฝาผนัง ศิลาจารึกและศิลปะต่าง ๆ ในวัดสมัยโบราณของจีน และจะไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองไท่หยวน พิพิธภัณฑ์ทองสัมฤทธิ์มณฑลซันซี อีกทั้งจะไปที่จุดชมวิวริมแม่น้ำเฝิน ถนนหอระฆัง ถนนอาหารเมืองไท่หยวน เพื่อสัมผัสและเข้าถึงความหลากหลายของชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองไท่หยวน