ตลาดทุเรียนในจีนแข่งขันสูงขึ้น

CRI, May 25, 2023
Size:

ช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ มีทุเรียนจากฟิลิปปินส์จำนวนมากได้เปิดตัวในตลาดจีนขนส่งทางอากาศและทางเรือ

ปัจจุบันจีนเป็นประเทศบริโภคทุเรียนใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่จีนแทบจะไม่มีการผลิตทุเรียนเองจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้บริโภค  

ก่อนหน้านี้มีทุเรียนนำเข้าทั้งลูกจากประเทศไทยและเวียดนาม และทุเรียนแช่เย็นจากมาเลเซียได้รับการอนุมัติเข้าสู่ตลาดจีน ช่วงต้นปีนี้จีนได้อนุมัติทุเรียนฟิลิปปินส์เข้าสู่ตลาดจีน

ฤดูกาลทุเรียนของฟิลิปปินส์อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งได้เติมช่องว่างฤดูกาลของทุเรียนไทยในจีน

ราคาทุเรียนฟิลิปปินส์ก็ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาทุเรียนจากไทย มาเลเซีย และเวียดนาม

สถิติระบุว่าปี 2022 มูลค่าการนำเข้าทุเรียนได้ครองอันดับหนึ่งในบรรดาผลไม้ที่จีนนำเข้า คิดเป็น 403 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีน้ำหนักถึง 825,000 ตัน

สถิติจากสำนักงานศุลกากรจีนระบุว่า ในช่วงปี 2015 ถึงปี 2022 อัตราการเติบโตแบบทบต้นของการนำเข้าทุเรียนสดของจีนคิดเป็น17%