มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2023 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

lmcchina.org, May 24, 2023
Size:

เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2023 และมาราธอนต้าหลี่ตามหัวข้อ“วิ่งแข่งเพื่อความรัก” จัดขึ้นที่นครต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ผู้เข้าแข่งขันวิ่งแข่งกันเพื่อความรักตามระเบียงเชิงนิเวศเอ๋อร์ไห่ (Erhai Ecological Corridor) ที่เชิงเขาภูเขาชังซาน

การาแข่งขันครั้งนี้เน้นไปที่หัวข้อ“วิ่งแข่งเพื่อความรักใน 5.20” ครอบคลุม 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21.0975 กิโลเมตร) การวิ่งแห่งความรัก (5.2 กิโลเมตร) มาราธอนแห่งความรัก 1314 (มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน 5.2 กิโลเมตร) การแข่งขันครั้งนี้ได้ดึงดูดนักกีฬา 6 ประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง รวมถึงอีก 13 ประเทศและพื้นที่เข้าร่วมในการแข่งขัน เช่น เคนยา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งมีทั้งหมด 12000 กว่าคน

ภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงกล่าวว่า มาราธอนครั้งนี้ทำให้เราสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต้าหลี่อันลึกซึ้ง ประจักษ์แจ้งทรัพยากรชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์และผลการพัฒนาเศรษฐกิจอันดียิ่งของต้าหลี่ อีกทั้งยังได้แนะนำวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ ผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ และเชื่อว่า มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือ LMC นั้นจะแสดงบทบาทให้เป็นสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนด้านมานุษยวัฒนธรรมและการกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง