มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2023 ดึงดูดนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วม

lmcchina.org, May 19, 2023
Size:

มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคมเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน งานนี้ได้ดึงดูดนักกีฬา 6 ประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง รวมถึงอีก 13 ประเทศและพื้นที่เข้าร่วมในการแข่งขัน เช่น เคนยา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรแบบอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงต่าง ๆ ปรับปรุงทรัพยากรของแต่ละฝ่าย แสวงหาความร่วมมือและนวัตกรรม และผลักดันการพัฒนาแบบบูรณาการของ“กีฬา + การท่องเที่ยว”

การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21.0975 กิโลเมตร) การวิ่งแห่งความรัก (5.2 กิโลเมตร) มาราธอนแห่งความรัก 1314 (มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน 5.2 กิโลเมตร) การแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด 13628 คน ได้แก่ มาราธอน 2000 คน ฮาล์ฟมาราธอน 4000 คน การวิ่งแห่งความรัก 5000 คน ส่วนมาราธอนแห่งความรัก 1314 มี 2628 คน การออบแบบของการแข่งขันนั้นได้แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศลาว ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา สถานีส่งเสริมสะท้อนการแข่งขันให้เห็นถึงสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวของประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ และใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนการผสมผสานแบบพหุภาคี