รถไฟจีน – ลาวสร้างโอกาสใหม่ให้กับการท่องเที่ยวผูเอ่อร์ - ยูนนาน

Yunnan Gateway, May 19, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา รถไฟจีน – ลาวระหว่างประเทศได้ฤกษ์เปิดให้บริการ สำหรับเมืองผูเอ่อร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีสําคัญของทางรถไฟฯ ก็ได้รับโอกาสต่าง ๆ จากการเปิดเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ รถไฟจีน – ลาวได้แวะผ่านเมืองผูเอ่อร์ 3 สถานีด้วยกัน ได้แก่ สถานีโม่เจียง สถานีหนิงเอ่อร์ และสถานีผูเอ่อร์ ซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการผลักดันการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางรถไฟ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเมืองผูเอ่อร์ เช่น ชา กาแฟ ฯลฯ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาตามไปด้วย หลังจากนั่งรถไฟจีน – ลาวมาถึงสถานีหนิงเอ่อร์ ผู้โดยสารสามารถนั่งรถต่อไปยังสวนกาแฟในอำเภอหนิงเอ่อร์เพื่อเรียนรู้วิธีการชงกาแฟจากบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญ และยังสามารถลิ้มรสชาติของกาแฟผูเอ่อร์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน เมืองผูเอ่อร์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกรุ๊ปแรกจำนวน 100 คนที่เดินทางมาด้วยรถไฟ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นอกจากจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาวแล้ว ยังได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองผูเอ่อร์

อนึ่ง เมืองผูเอ่อร์ได้ตั้งชื่อขบวนรถไฟไปกลับคุนหมิง - ปักกิ่ง และรถไฟไปกลับผูเอ่อร์ - คุนหมิงว่ารถไฟขบวน“ดอยจิ่งม่ายเมืองผูเอ่อร์” ภายในรถไฟได้ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เมืองผูเอ่อร์พร้อมกับเปิดวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านของผูเอ่อร์ อีกทั้ง มีชาและกาแฟผูเอ่อร์ไว้คอยบริการผู้โดยสารบนรถไฟด้วย ส่วนในบริเวณโถงที่พักของผู้โดยสารยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงเสน่ห์ของเมืองผูเอ่อร์ได้อย่างลึกซึ้ง

เมืองผูเอ่อร์มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ขนบธรรมเนียมทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งท่านสามารถนั่งรถไฟมาเที่ยวเมืองผูเอ่อร์ได้อย่างคุ้มค่า