ทุเรียนไทยขึ้นรถไฟจีน - ลาวมาถึงคุนหมิง

Yunnan Gateway, May 18, 2023
Size:

ณ สถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟแหลมฉบังในภาคตะวันออกของประเทศไทย รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยทุเรียนทยอยแล่นเข้ามาอย่างเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่การรถไฟกําลังยุ่งกับขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากรถบรรทุกไปยังขบวนรถไฟ ส่วนพนักงานบริษัทโลจิสติกส์กําลังแจ้งข้อมูลของตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้

“รถไฟผลไม้” ขบวนนี้บรรทุกทุเรียน 400 ตัน แล่นออกจากท่าเรือแหลมฉบังในช่วงบ่ายของวันที่ 16 เมษายน และจะมาถึงสปป. ลาวในวันที่ 17 เพื่อเปลี่ยนมาขนส่งโดยรถไฟจีน – ลาว สุดท้ายเดินทางมาถึงสถานีคุนหมิงในตอนเช้าวันที่ 19 เมษายน

ทั้งนี้ ในวันที่รถไฟขนส่งผลไม้ออกเดินทาง โอลาเต ผู้เชี่ยวชาญด้านการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางพืชของไทยได้มาที่สถานีขนส่งสินค้า เธอกล่าวว่า“ในอดีต การขนส่งทุเรียนจํานวนมากไปยังประเทศจีนส่วนใหญ่จะผ่านทางถนนและทางทะเล ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากความไม่แน่นอน เช่น สภาพอากาศ และบางครั้งต้องใช้เวลาในการขนส่งนานถึง 20 วัน หลังจากเปลี่ยนมาขนส่งทางรถไฟจีน – ลาว ทุเรียนไทยสามารถไปถึงเมืองคุนหมิงได้ภายใน 3 วัน ทําให้พ่อค้าผลไม้ไทยสามารถส่งออกทุเรียนสุกได้มากขึ้น”

“ด้วยการขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาของการรถไฟจีน - ลาว เราหวังว่าผู้บริโภคชาวจีนจะได้ลิ้มรสทุเรียนไทยที่สดใหม่และอร่อยเหมือนคนไทย” โอลาเตกล่าว

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ไทยระบุว่า ในปี 2565 ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของไทย คิดเป็น 96% ของการส่งออกทั้งหมด โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 3,090 ล้านดอลลาร์