รถไฟจีน-ลาวโดยสารระหว่างประเทศเที่ยวปฐมฤกษ์ออกเดินทางจากคุนหมิงไปยังหลวงพระบางแล้ว!

Yunnan Gateway, May 17, 2023
Size:

เมื่อเวลา 8.08 น. ตามเวลากรุงปักกิ่ง ขบวนรถไฟ D887 ได้เคลื่อนตัวออกจากชานชาลาที่ 17 ของสถานีคุนหมิงใต้ นับได้ว่ารถไฟจีน-ลาวโดยสารระหว่างประเทศเที่ยวปฐมฤกษ์ได้ออกเดินทางจรดใต้ไปยังจุดหมายปลายทางที่สถานีหลวงพระบาง สปป.ลาว

นับตั้งแต่การเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ล่าสุด ณ วันที่ 12 เมษายน มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟจีน-ลาวในช่วงจีนสะสมแล้ว 11.88 ล้านคน-ครั้ง และจำนวนผู้โดยสารในช่วงลาวสะสมแล้ว 2.2 ล้านคน-ครั้ง อีกทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 3.63 ล้านตัน