ขบวนรถไฟจีน-ลาวเติมพลังใหม่แก่การท่องเที่ยวข้ามชาติ

CRI, May 15, 2023
Size:

ตั้งแต่เปิดการบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศของรถไฟจีน-ลาวเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2023 เป็นต้นมา การนั่งรถไฟไปมาระหว่างจีนกับลาวกลายเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนทั้งสองประเทศ

สถิติปรากฎว่า รถไฟระหว่างประเทศเที่ยวหนึ่งมี 252 ที่นั่ง แต่ละวันได้จำหน่ายตั๋วมากกว่า 200 ใบ

นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการรถไฟจีน-ลาว โดยได้จัดสถานี 8 แห่งทั้งในประเทศลาวและมณฑลยูนนานของจีน ส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น หลวงพระบาง เมืองคุนหมิงและสิบสองปันนา เป็นต้น ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยใช้บริการรถไฟจีน-ลาวไปหลวงพระบางของลาว

การศึกษาต่อที่ประเทศจีนเป็นยอดนิยมของวัยรุ่นลาว ทางการลาวเผยว่า การเปิดบริการรถไฟระหว่างประเทศ จะทำให้นักเรียนนักศึกษาเรียนนอกเมืองเดินทาง และการไปเยี่ยมญาติสะดวกขึ้น