ประธานมูลนิธิคุห์นของสหรัฐฯชี้ ทั่วโลกได้รับผลประโยชน์จากความทันสมัยของจีน

CRI, May 15, 2023
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายโรเบิร์ต คุห์น ( Robert Kuhn) ประธานมูลนิธิคุห์นของสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจีนว่าด้วยเวทีต่างๆ เช่นข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประเทศจีนใช้ประสบการณ์การพัฒนาตัวเองไปช่วยเหลือบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาและความทันสมัยของจีน ก็จะสร้างผลประโยชน์ให้กับทั่วโลก

นายโรเบิร์ต คุห์น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับปัญหาจีน และเป็นผู้ที่ได้รับ“เหรียญรางวัลมิตรภาพการปฏิรูปจีน” เขาชี้ว่าประสบการณ์การพัฒนาของประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทางหลวง ทางรถไฟ โรงงานไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับก้าวแรกสู่การพัฒนาของประเทศ เขาเห็นว่านี่เป็นประสบการณ์ที่จีนอยากจะแบ่งปันให้กับทั่วโลกผ่านข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

“ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นได้ช่วยสร้างพื้นฐานให้บรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยก้าวแรกแห่งการพัฒนา หลายปีมานี้ประเทศจีนได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการเสนอมาตรการต่าง ๆ เช่นการสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรับปรุงบริการสาธารณะที่รวมถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษา ภายใต้การสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ ผมคิดว่ากระบวนการณ์ดังกล่าวล้วนดำเนินไปบนรากฐานที่สร้างขึ้นโดยข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ดังนั้นจากข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไปถึงข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกและต่อถึงข้อริเริ่มอารยธรรมทั่วโลกจะเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้า” 

นายโรเบิร์ต คุห์น กล่าวว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้ความพยายามมากที่สุดในโลก ที่มุ่งสู่โลกาภิวัตน์เพราะการพัฒนาของจีนก็ได้รับผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ เขาเห็นว่าทั่วโลกก็จะได้รับผลประโยชน์จากความทันสมัยของจีน