ทุเรียนไทยส่งออกผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

Yunnan Gateway, May 12, 2023
Size:

ระยะนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายของทุเรียนไทย โดยตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการเป็นต้นมา ผู้ส่งออกทุเรียนไทยจำนวนมากได้เลือกที่จะขนส่งทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนโดยรถไฟขนส่งสินค้าของเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือที่ต้องใช้เวลาประมาณ 7 วันและการขนส่งทางรถยนต์ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันในอดีต ปัจจุบันทุเรียนจากบางพื้นที่ในไทยได้ขนส่งยังนครคุนหมิงโดยใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ในขณะที่ระยะเวลาการขนส่งลดสั้นลงแล้ว ความสูญเสียระหว่างการขนส่งก็ลดน้อยลงอย่างมากเช่นกัน โดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ไทยระบุว่า ในปี 2565 จีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนไทยขนาดใหญ่ที่สุด ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 96 ของปริมาณการส่งออกทุเรียนไทยทั้งหมด คาดการณ์ว่าด้วยประโยชน์ของรถไฟจีน-ลาว จะกระตุ้นให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยพุ่งสูงถึงสถิติใหม่ในปี 2566