นายกรัฐมนตรีจีนหารือกับผู้ประกอบการจีนและต่างชาติ

CRI, May 12, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน จัดการหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการจีนและต่างชาติ ที่เข้าร่วมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวปี 2023 ที่เมืองโป๋อ๋าว มณฑลไห่หนาน โดยเน้นว่า รัฐบาลจีนหวังที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่มีความแน่นอนเป็นตัวของตัวเองในโลกที่ไม่แน่นอนนี้ เพิ่มความมั่นใจ สร้างเสถียรภาพในการคาดหวังต่ออนาคต ผลักดันให้เศรษฐกิจจีน เอเชีย และโลกพัฒนาดีขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการจากญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อังกฤษ อิตาลี และประเทศอื่น ๆ ได้กล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับ โดยกล่าวว่า บริษัทข้ามชาติยินดีที่จะเพิ่มการลงทุนในจีนอย่างต่อเนื่อง และแน่ใจที่จะทำการพัฒนาในจีนระยะยาว

นายหลี่ เฉียง ชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่สุดของรัฐบาลต่อธุรกิจต่างๆ ก็คือ การปรับสภาพแวดล้อมทางการค้าให้ดีขึ้น จีนเน้นย้ำมาเสมอว่า รัฐบาลและเทศบาลทุกระดับควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการค้า ทำให้เหมาะกับหลักทางการตลาด ชอบด้วยกฎหมาย และพัฒนาไปสู่ทั่วโลก รัฐบาลจีนจะถือความกังวลของผู้ประกอบการเป็นความกังวลของรัฐบาลจีนเอง และจะสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าในจีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

พร้อมกล่าวว่า ต่อไป จีนจะลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด สนับสนุนแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างระบบและรูปแบบการจัดการที่เชื่อมกับกฎเกณฑ์ที่ใช้กันในระดับสากล พร้อมผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงในการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ร่วมกัน