กลุ่มการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสตรีแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

lmcchina.org, May 11, 2023
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสตรีแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจชายแดนกวนเหล่ย ทีมบริหารจัดการชายแดนสิบสองปันนา ได้เดินทางไปกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านเฉินจื่อ หมู่บ้านเหมิงเยวี่ยน ตำบลกวนเหล่ย อำเภอ

เหมิงล่า เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและเสริมสร้างพื้นฐาน

ในระหว่างกิจกรรม กลุ่มการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแนะนำความรู้สำคัญด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน เช่น วิธีการป้องกันการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ความขัดแย้งและการต่อสู้กัน ประกอบกับการรู้จักและการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแจกโบรชัวร์เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การถาม-ตอบ และการอธิบายด้วยภาษาและภาษาชนชาติไต่ ฯลฯ ทั้งยังได้แนะนำประชาชนให้มีการปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกในการเรียนรู้กฎหมาย เข้าใจกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใช้กฎหมายอย่างมั่นคง สนับสนุนประชาชนในเขตอำนาจศาลให้มีการผลิตอันชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีสติในการลากเส้นที่ชัดเจนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรม และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายให้ตำรวจชุมชนทันที เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเขตชายแดน

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ 800 กว่าชิ้น และตอบคำถามทางกฎหมายของประชาชน 300 กว่าคน