โครงการอบรมนักข่าวประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่นครพนมเปญ

lmcchina.org, May 11, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 26 เมษายน โครงการอบรมนักข่าวประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่นครพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา โครงการอบรมนี้ใช้เวลา 3 วัน จัดขึ้นโดยราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งกัมพูชาและชมรมนักข่าวกัมพูชา นักข่าวจากประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 60 กว่าคนเข้าร่วมงาน

Kin Phea ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งกัมพูชากล่าวว่า โครงการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะผลักดันให้นักข่าวทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเข้าใจสภาพด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนในภูมิภาคสามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมากขึ้น

Kin Phea กล่าวว่า นักข่าวที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้จะเรียนรู้ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางสังคมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ตลอดจนกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นต้น โครงการอบรมนี้จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับนักข่าวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง