ฉิน กัง หวังว่าเมียนมาจะปราบปรามการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด

CRI, May 10, 2023
Size:

ในระหว่างที่นายฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเยือนเมียนมานั้นได้เรียกร้องให้ฝ่ายเมียนมาปราบปรามการก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด

นายฉิน กัง ชี้ให้เห็นว่า แก๊งฉ้อโกงทางเครือข่ายโทรคมนาคมอยู่ในเขตชายแดนระกว่างเมียนมามาและจีนเป็นเวลานานได้ทำลายผลประโยชน์ของพลเมืองจีนอย่างร้ายแรง ชาวจีนไม่พอใจเรื่องนี้อย่างมาก รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างมากและมุ่งมั่นที่จะปราบปรามอย่างเข้มงวด ฝ่ายจีนเรียกร้องให้ฝ่ายเมียนมาใช้มาตรการเชิงปฏิบัติ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามร่วมจีน-เมียนมา-ไทย ต่อไป และช่วยเหลือชาวจีนที่ตกเป็นผู้เสียหายอย่างทันเวลา

ฝ่ายเมียนมาระบุว่า ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของจีน ปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่นการฉ้อโกงทางเครือข่ายโทรคมนาคมในเขตชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณชายแดน