ช่วงสปป.ลาว ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารรายวันทะลุหมื่น

CRI, May 8, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 15 เมษายน บริษัทการรถไฟลาว-จีนจำกัดเผยว่า วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่รถไฟจีน-ลาวเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ งานขนส่งช่วงประเทศลาวมีปริมาณการขนส่งรายวันทั้งสินค้าและผู้โดยสารเกินหมื่นเป็นวันแรก โดยมีการขนส่งผู้โดยสารมากกว่าหมื่นคนและมีการขนส่งสินค้ามากกว่าหมื่นตัน

อนึ่ง นับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ปีนี้เป็นต้นมา บริษัทการรถไฟลาว-จีนจำกัดได้ปรับปรุงแผนดำเนินงานให้บริการขนส่งผู้โดยสารตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงการเพิ่มสถานีและจำนวนเที่ยวภายในประเทศลาว มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการเดินทางไปกรุงเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง

ขณะเดียวกัน ยอดการขนส่งสินค้าของรถไฟจีน-ลาวก็มีการเพิ่มขึ้น ประเภทสินค้าจากเดิมประมาณ 100 ชนิดเพิ่มเป็นกว่า 2,000 ชนิด สินค้าที่ขนส่งจากจีนสู่ลาวส่วนใหญ่ คือ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผัก ดอกไม้และชิ้นส่วน สินค้าที่ขนส่งจากลาวเข้าจีนส่วนใหญ่ คือ แร่ธาตุ มันสำปะหลัง เป็นต้น