เลขาธิการอาเซียนระบุ จะผลักดันภูมิภาคอาเซียนปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป

CRI, May 8, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ ดร.เก้า กึมฮอน เลขาธิการอาเซียนระบุว่า การปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนสำคัญยิ่ง อาเซียนจะผลักดันการปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคต่อไป

วันเดียวกัน ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย ดร.เก้า กึมฮอนได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อว่า ความสำคัญของอาเซียน ชี้นำอนาคตร่วมกันของเรา โดยระบุว่า อาเซียนเป็นตลาดใหญ่ยิ่งที่มีประชากรเกือบ 700 ล้านคน และเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่อาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับการท้าทายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ตกอยู่ในสถานการณ์อันตึงเครียด ลัทธิก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสาธารณสุข เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของส่วนภูมิภาคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อาเซียนจะแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ผ่านการพูดคุยหารือกันและส่งเสริมความร่วมมือ ผลักดันการปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และจะร่วมมือกับประชาคมโลกรับมือความท้าทายเชิงทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ดร.เก้า กึมฮอน ยังระบุด้วยว่า ในอนาคต อาเซียนจะผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวของส่วนภูมิภาคต่อไป ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง

กระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ในโลก ถือโอกาสเป็นโลกาภิวัตน์และความเป็นระบบดิจิทัล เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.เก้า กึมฮอนชี้ว่า เพื่อพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพส่วนภูมิภาค อาเซียนได้ทุ่มเทกำลังในการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ด้วยการพูดคุยและหารือกันมาโดยตลอด ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาคผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและก่อตั้งกลไกความไว้วางใจกันและกัน ไม่ใช้ปฏิบัติการฝ่ายเดียวหรือกำลังอาวุธในการแก้ไขข้อพิพาท

ดร.เก้า กึมฮอน เรียกร้องให้สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซียลงนามพิธีสารสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า จีนยินดีจะลงนามในพิธีสารดังกล่าวก่อน