โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามเกี่ยวกับฉิน กัง เยือนเมียนมาและเข้าร่วมการประชุม SCO ในอินเดีย

CRI, May 6, 2023
Size:

ถาม: ข้อพิจารณาหลักของจีนของการเยือนเมียนมาของฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศ?

ตอบ:  การเยือนของฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามผลของการเยือนเมียนมาครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในเดือนมกราคม ปี 2020 ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสนับสนุนเมียนมารักษาความมั่นคง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและบรรลุซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ถาม: โปรดแนะนำกิจกรรมหลักของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก SCO โดยสังเขป จีนมีความคาดหวังอย่างไรต่อการประชุมครั้งนี้

ตอบ: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก SCO จะจัดขึ้นที่เมืองกัว Goa ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2023 ปีนี้ ในระหว่างการประชุม ฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศอื่นๆ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค และความร่วมมือของ SCO ในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดของ SCO ที่จะจัดขึ้นในปีนี้อย่างรอบด้าน