ฉิน กัง สำรวจเขตชายแดนจีน-เมียนมาในยูนนาน

CRI, May 5, 2023
Size:

เมื่อวันที่2 พฤษภาคม2023 นายฉิน กังมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการสำรวจเขตชายแดนจีน-เมียนมาในยูนนานว่า ยูนนานเป็นแนวหน้าของกิจการเมียนมา มีบทบาทพิเศษในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-เมียนมา จะต้องส่งเสริมการค้าและการไปมาหาสู่กันตามปกติในเขตชายแดนจีน-เมียนมา เปิดด่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเปิดได้ เร่งสร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน