รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบกับทูตพิเศษปัญหาเมียนมาร์ของเลขาธิการสหประชาชาติ

CRI, May 4, 2023
Size:

วันที่ 1 พฤษภาคม นายฉิน กาง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้พบกับ นางโนย์ลีน เฮย์เซอร์ (Noeleen Heyzer) ทูตพิเศษปัญหาเมียนมาร์ของเลขาธิการสหประชาชาติในกรุงปักกิ่ง

นายฉิน กาง กล่าวว่าเบื้องหลังของปัญหาเมียนมาร์มีความซับซ้อน ปัจจัยภายในและภายนอกผสมกันอย่างสลับซับซ้อน และไม่มี"วิธีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว" ประชาคมโลกควรเคารพอธิปไตยของเมียนมาร์และสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในเมียนมาร์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งกันผ่านการเจรจาทางการเมืองและเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหม่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ควรเคารพความพยายามของอาเซียนในการไกล่เกลี่ยและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม"ฉันทามติ 5 ประการ" ของอาเซียน จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและมุ่งผลจริง ป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต

ด้านนางโนย์ลีน เฮย์เซอร์ กล่าวว่าสหประชาชาติชื่นชมจีนที่แสดงบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเมียนมาร์ หวังว่าจีนจะแสดงบทบาทเชิงบวกเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของเมียนมาร์ต่อไป