ดอกไม้ยูนนานส่งกลิ่นหอมขจรกระจายจากจีนสู่ไทย

Yunnan Gateway, March 31, 2023
Size:

ณ ตลาดดอกไม้สดปากคลองในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เราสามารถพบเห็นดอกไม้จากมณฑลยูนนานได้อยู่ทั่วไป ดอกไม้สดจากยูนนานเมื่อผ่านกระบวนการเก็บ ตัดแต่งกิ่ง บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการอื่น ๆ แล้วก็จะขนส่งด้วยห่วงโซ่เย็นราว 40 ชั่วโมงก็จะไปถึงกรุงเทพฯ ส่งกลิ่นหอมขจรกระจายจากจีนสู่ไทย และทั่วโลก

ณ บริเวณปากคลองตลาด พนักงานกำลังขนย้ายดอกไม้ที่ส่งมาจากยูนนาน

ลูกค้ากำลังเลือกดอกไม้ที่ส่งมาจากยูนนาน

ผู้ขายกำลังขายดอกไม้จากยูนนานที่ปากคลองตลาด