สถานทูตจีนฯ ในไทยตอบปัญหาเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนและการท่องเที่ยวในไทย

CRI, March 29, 2023
Size:

เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อสังคมออนไลน์ของจีนมีการพาดพิงถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนที่ทำให้เกิดความเสียหาย 

วันที่ 25 มีนาคม สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแถลงว่าได้สังเกตเห็นถึงสื่อสังคมออนไลน์ของจีนที่มีการโพสต์ว่าการท่องเที่ยวไทยมีปัญหาด้านความปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งได้เห็นถึงรัฐบาลไทย หน่วยงานบริหารการท่องเที่ยวและองค์กรต่างประเทศประจำจีนได้ออกมาชี้แจงความจริง 

ไทยเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านของจีน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญมากต่อนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย โดยใช้ความพยายามในด้านต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย สถานทูตจีนประจำไทยได้มีการติดต่อกับหน่วยงานบริหารความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทยอย่างใกล้ชิด โดยจะพยายามรักษาความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ของพลเมืองจีนในไทยดั่งที่แล้วมา