สี จิ้นผิงเสนอความคิดริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมโลก

CRI, March 27, 2023
Size:

วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา มีการประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ นี่เป็นการพบกันอีกครั้งของบรรดาผู้นำพรรคการเมืองสำคัญทั่วโลกหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพรรคการเมืองระดับโลกสองครั้งซึ่งจัดขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี 2017 และ 2021 ตามลำดับ หัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ"หนทางสู่ความทันสมัย: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง" โดยมีผู้นำจาก 500 กว่าพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองของ 150 กว่าประเทศเข้าร่วมการประชุม

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในกรุงปักกิ่งและกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ โดยได้เสนอความคิดริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมโลกเป็นครั้งแรก ทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สาธารณะอันสำคัญที่จีนในยุคใหม่มอบให้กับประชาคมระหว่างประเทศต่อจากความคิดริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกและความคิดริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงของโลก เนื้อหาของความคิดริเริ่มนี้ประกอบด้วยสี่ประการดังต่อไป

ประการแรก เราควรร่วมกันส่งเสริมการเคารพความหลากหลายทางอารยธรรมในโลก ยึดมั่นในความเสมอภาค การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเจรจา และการเปิดกว้างทางอารยธรรม ก้าวข้ามอุปสรรคทางอารยธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรม ก้าวข้ามความขัดแย้งทางอารยธรรมผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอารยธรรม และก้าวข้ามความรู้สึกเนื้อกว่าทางอารยธรรมผ่านการเปิดกว้างทางอารยธรรม

คำบรรยายภาพ: นายสี จิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ"เดินไปด้วยกันบนหนทางสู่ความทันสมัย"เมื่อวันที่ 15 มีนาคมปี 2023 (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

ประการที่สอง เราควรร่วมกันส่งเสริมและเชิดชูค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ เป็นสิ่งที่แสวงหาร่วมกันของประชาชนในทุกประเทศ ต้องทำความเข้าใจการตีความของอารยธรรมที่แตกต่างกันที่มีต่อค่านิยมด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ไม่ยัดเยียดรูปแบบและค่านิยมของตนเองให้กับผู้อื่น และไม่ก่อการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์

ประการที่สาม เราควรร่วมกันส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการสืบทอดและการสร้างนวัตกรรมทางอารยธรรม ใช้ประโยชน์จากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อย่างเต็มที่ และผลักดันวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของนานาประเทศให้บรรลุการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางกระบวนการสร้างความทันสมัย

ประการที่สี่ เราควรร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง แสวงหาและสร้างเครือข่ายการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางอารยธรรมระดับโลก เพิ่มเนื้อหาในการแลกเปลี่ยน ขยายช่องทางความร่วมมือ ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทุกประเทศ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษยชาติ

หัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิงในครั้งนี้คือ"เดินไปด้วยกันบนหนทางสู่ความทันสมัย" เขาเน้นย้ำว่ายามเผชิญกับคำถามต่างๆเกี่ยวกับความทันสมัย การให้คำตอบนั้นถือเป็นภารกิจของพรรคการเมืองในฐานะกำลังสำคัญที่ชี้นำและผลักดันกระบวนการสร้างความทันสมัย พรรคคอมมิวนิสต์จีนเชื่อมโยงชะตากรรมของตนเองกับชะตากรรมของประชาชนในประเทศอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสใหม่ ๆ แก่การพัฒนายของโลกด้วยผลสำเร็จใหม่ ๆ ในการสร้างความทันสมัยแบบจีน อัดฉีดพลังหนุนใหม่ ๆ แก่การแสวงหาหนทางสู่ความทันสมัยของมนุษยชาติ และสร้างคุณูปการใหม่ๆแก่การสร้างนวัตกรรมทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเพื่อความสทันสมัยของสังคมมนุษยชาติ

นายสี จิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทุ่มเทในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อร่วมกันเดินบนหนทางที่ถูกต้อง เรายินดีที่จะลงลึกแลกเปลี่ยนกับพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองของประเทศต่างๆ ขยายจุดร่วมทางแนวคิดและผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ผ่านการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างพรรคการเมือง มีส่วนช่วยในการลงลึกขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนทั่งโลกผ่านการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของพรรคการเมืองทั่วโลก พรรคคอมมิวนิสต์จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองของทุกประเทศต่อไป ดำเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการพรรคและประเทศชาติ จัมมือกันเดินบนหนทางสู่ความทันสมัย และก้าวไปข้างหน้าบนหนทางแห่งการสร้างประชาคมมีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ