จีนยืนหยัดส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก

Yunnan Gateway, March 23, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นางเหมาหนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า ประเทศจีนจะยังคงดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างแข็งขัน เช่น ส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ อันเป็นการจะสร้างสะพานด้านอนามัยระหว่างประเทศ และปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก

เหมาหนิงกล่าวว่า ปีนี้ตรงกับวันครบรอบ 60 ปีของการส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ของจีน ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา จีนได้ส่งทีมแพทย์รวม 30,000 คนไปยัง 76 ประเทศหรือภูมิภาคทั่วโลก ช่วยรักษาผู้ป่วย 290 ล้านคน ซึ่งได้รับคําชมอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ ปัจจุบัน ทีมแพทย์จีนที่ไปช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ได้ทํางานตามหน่วยตรวจทางการแพทย์ 115 จุด ใน 56 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาน

“ตามที่ปธน.สี จิ้นผิงได้กล่าวในจดหมายตอบกลับถึงสมาชิกของทีมแพทย์จีนที่ช่วยเหลือแอฟริกากลางนั้นมีเนื้อความว่า ประชาชนชาวจีนรักสันติภาพและหวงแหนชีวิต และความช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อประเทศต่าง ๆ ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน” เหมาหนิงกล่าว