พระซงเล่หลงจวงเมิ่งเสนอว่า ส่งเสริมความสัมพันธ์ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้สนิทชิดใกล้

lmcchina.org, March 21, 2023
Size:

ในการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ซึ่งเพิ่มปิดฉากลงนั้น พระซงเล่หลงจวงเมิ่ง สมาชิกคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ รองประธานสมาคมพุทธศาสนาจีนยื่นข้อเสนอว่า จัดตั้งองค์กรแลกเปลี่ยนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่วิทยาลัยพุทธศาสนาขั้นสูงภาษาบาลีของจีน เพื่อส่งเสริมการยอมรับของประชาชนประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อประเทศรอบข้างที่มีชะตาชีวิตร่วมกันของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงด้วยการพัฒนาการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา

พระซงเล่หลงจวงเมิ่งกล่าวในข้อเสนอว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการพุทธศาสนาของประเทศเราดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างคึกคักกับประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับการไปมาสู่กันอันฉันมิตรและผลักดันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น การประชุมวิดีโอการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง การประชุมกลุ่มย่อย“พุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” สังกัดในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 5 การประชุมพุทธศาสนาเถรวาทครั้งแรก ประกอบกับการประชุมอื่น ๆ และการส่งพระสงฆ์ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะใช้ความได้เปรียบต่อไป เพื่อกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างวงการพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้สนิทชิดใกล้ และขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประเทศรอบข้างที่มีชะตาชีวิตร่วมกันในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ในด้านมาตรการรูปธรรม เขาแนะนำว่า วิทยาลัยพุทธศาสนาขั้นสูงภาษาบาลีของจีนที่กำลังก่อสร้างที่จังหวัดปกครองตนเองสิบสองปันนาในมณฑลยูนนานนั้นจะอบรมพระสงฆ์พุทธศาสนานิกายเถรวาทระดับสูง ไม่เพียงจะสร้างเป็นพื้นที่อบรมผู้มีความสามารถระดับสูงด้านพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศจีน ยังจะดึงดูดวงการพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้เข้ามาเรียนวัฒนธรรมจีนดีงามอีกด้วย หลังจากการสร้างวิทยาลัยพุทธศาสนาขั้นสูงภาษาบาลีของจีนแล้วเสร็จแล้ว จะเสนอให้จัดตั้งศูนย์วิจัยวัฒนธรรมพุทธศาสนาแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงในวิทยาลัยด้วยเพื่อให้มีบทบาทด้านการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยอย่างบูรณาการให้เต็มที่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง