ผู้นำต่างชาติแสดงความยินดีกับผู้นำจีนชุดใหม่

CRI, March 20, 2023
Size:

ล่าสุดมีผู้นำประเทศอีกหลายประเทศต่างทยอยส่งสารและโทรเลขมาแสดงความยินดีกับนายสี จิ้นผิง ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจีนอีกสมัย

สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งคำอวยพรโดยระบุว่า ท่านได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งถือเป็นการแสดงหนทางกระบวนการฟื้นฟูประชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่ แสดงว่าประชาชนมีความไว้ใจและมั่นใจกับผลงานการบริหารประเทศของท่าน ภายใต้การนำที่เข้มแข็ง จีนจะแสดงบทบาทสำคัญต่อไปในเศรษฐกิจโลกและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างคุณูปการในการพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลกมากขึ้น ไทยกับจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทแน่นแฟ้น ข้าพเจ้ายินดีร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ

ด้านประธานาธิบดีของประเทศคองโกส่งสารใจความว่าท่านได้รับเลือกอีกสมัย แสดงว่าความสามารถในการบริหารประเทศได้รับการเชื่อถือจากประชาชน ข้าพเจ้ายินดีร่วมมือกับท่านด้วยจิตสำนึกที่เปิดเผยและมีผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า 50 ปีแล้ว ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต