บทวิเคราะห์ : ผลักดันความทันสมัยแบบจีนใช้โอกาสร่วมกันกับโลก

CRI, March 20, 2023
Size:

การประชุมสองสภาในปีนี้เป็นการประชุมสองสภาครั้งแรกที่จัดขึ้นหลังจากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 การผลักดันความทันสมัยแบบจีนได้รับความสนใจอย่างมาก การบรรลุซึ่งการพัฒนาคุณภาพสูงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จำเป็นของความทันสมัยแบบจีน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจีดีพีของจีนเพิ่มขึ้นถึง 121 ล้านล้านหยวน อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.2% ในช่วงสิบปีเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านล้านหยวน อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6.2% ถือว่าเติบโตในอัตราความเร็วสูง มีคุณภาพสูง บนพื้นฐานที่สูง

การพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปีนี้ จะรวมถึงการขยายความต้องการภายในประเทศ เร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมแบบทันสมัย เพิ่มกำลังในการดึงดูดและใช้ทุนต่างชาติ ป้องกันและแก้ไขรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ ทั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นผลดีต่อการผลักดันความทันสมัยแบบจีน แต่จะนำมาซึ่งโอกาสให้กับทั่วโลกอีกด้วย

จีนมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน รวมถึงผู้มีรายได้ระดับปานกลางกว่า 400 ล้านคน เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่าการใช้นโยบายต่างๆ รวมถึง การเพิ่มรายได้ของประชากรหลายช่องทาง รักษาความมั่นคงของการบริโภคจำนวนมาก และส่งเสริมการฟื้นฟูการบริโภคการบริการในชีวิตประจำวัน ตลาดจีนจะกลายเป็น“ตลาดโลก เป็นตลาดร่วมกันและเป็นตลาดของทุกคน” 

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมายอดการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนเพิ่มขึ้น 8.6% ต่อปี มากเกิน 40 ล้านล้านหยวน จัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องกันมาหลายปี การดึงดูดทุนต่างชาติและการลงทุนในต่างประเทศก็จัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ภาษีอากรจาก 9.8% ลดลงเหลือ 7.4% เมื่อเดือนมกราคมของปีนี้จีนใช้ทุนต่างชาติ 1.2769 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนในปีนี้คือเพิ่มกำลังการเปิดสู่ภายนอกของการบริการที่ทันสมัย ปฏิบัติตามนโยบายพิเศษที่มีต่อวิสาหกิจทุนต่างชาติ ขยายการเปิดสู่ภายนอกเชิงระบบ มีการเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างรอบด้าน