จีน-ไทย เปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าครั้งที่ 2

CRI, March 17, 2023
Size:

วันที่ 4 มีนาคม ที่เมืองฉางซาได้เปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามความตกลง RCEP และร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ อนาคตที่ดีและมุมมองใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจีน-ไทย ภายใต้รูปแบบการพัฒนาใหม่และวงจรคู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน และจัดการประชุมย่อยจำนวนมาก เช่น การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศจีน -ไทย การประชุมด้านการลงทุนและการค้าเหมืองแร่จีน-ไทย และการประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมเวชภัณฑ์แพทย์แผนจีนระหว่าง 2 ประเทศและผู้แทนจากวิสาหกิจจีนและไทยได้แลกเปลี่ยนเชิงลึกและหารือเกี่ยวกับแนวโน้มความร่วมมือใหม่