สินค้านำเข้าผ่านรถไฟจีน – ลาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Yunnan Gateway, March 16, 2023
Size:

ตั้งแต่ต้นปีนี้ รถไฟจีน - ลาวได้ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมากกว่า 600,000 ตัน และสินค้านําเข้า 510,000 ตัน เพิ่มขึ้นห้าเท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นับตั้งแต่การเปิดบริการเส้นทางรถไฟจีน - ลาวในเดือนธันวาคมปี 2564 เส้นทางรถไฟจีน- ลาวมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 15.6 ล้านตัน แบ่งเป็นส่วนของประเทศจีน 12.2 ล้านตัน และในส่วนของประเทศลาว 3.4 ล้านตัน

“ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการ รถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนของการรถไฟจีน - ลาวเปิดให้บริการเฉลี่ย 2 ขบวนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 12 ขบวนต่อวัน” หวัง จุ้นเฟิง รองผู้จัดการสถานีบ่อหานกล่าว

เพื่อให้การขนส่งสินค้าโดยรถไฟจีน – ลาวเป็นไปอย่างราบรื่น หน่วยงานทางรถไฟได้คิดค้นรูปแบบการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เช่น“รถไฟจีน - ลาว + ขบวนรถไฟจีน - ยุโรป”“รถไฟจีน - ลาว + ขบวนรถไฟขนส่งทางบก - ทะเลสายใหม่ภาคตะวันตก” ฯลฯ รวมถึงเปิดบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนผ่านรถไฟขนส่งด่วนขบวน“ล้านช้าง -แม่โขง เอ็กซ์เพรส” บนเส้นทางรถไฟจีน– ลาว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนของการรถไฟจีน - ลาว ในขณะเดียวกัน ยังได้ประสานงานกับศุลกากร เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว