รถไฟขนส่งด่วนขบวน “ล้านช้าง - แม่โขง เอ็กซ์เพรส” ก้าวเดินสู่อนาคต

Yunnan Gateway, March 16, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานได้จัดกิจกรรมออนไลน์“Lancang-Mekong OUTLOOK” ซึ่งมีตัวแทนจากประเทศจีน ลาว และไทย ที่มีโอกาสได้ใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟขบวน“ล้านช้าง - แม่โขง เอ็กซ์เพรส” บนเส้นทางรถไฟจีน – ลาว โดยพวกเขาได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความคาดหวังต่ออนาคตนับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน – ลาวเปิดให้บริการมาแล้วหนึ่งปี

คุณหลี่ ฝู้ปิน รองผู้จัดการแผนกทั่วไปของบริษัทโลจิสติกส์บ่อเต็นของประเทศลาวกล่าวว่า“บริษัทของเรากําลังสร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ซึ่งรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ศูนย์ตรวจสอบร่วม ศูนย์การค้าส่งและศูนย์การกระจายสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าอเนกประสงค์ และนิคมแปรรูปและส่งออก เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งสินค้าและปริมาณการค้าที่ขนส่งทางรถไฟจีน – ลาว บริษัทโลจิสติกส์บ่อเต็นได้สร้างลานตรวจสอบเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินทาง และยังได้ร่วมมือกับสถานีบ่อเต็นของการรถไฟจีน - ลาวด้วย”ในอนาคต ยังจะได้นำใช้อุปกรณ์แบบอัจฉริยะ ร่วมมือกับสถานีรถไฟบ่อเต็นและสถานีรถไฟบ่อหาน เพื่อดําเนินโครงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบราง เช่น ทางหลวงบวกทางรถไฟ ในขณะเดียวกัน จะแบ่งปันข้อมูลแพลตฟอร์มการขนส่งสินค้ากับ ลาว ไทย และมณฑลยูนนาน

ดร.คําเพ็ง สุริยวงศ์ ผู้อํานวยการกองวิจัยนโยบายและประเด็นระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการต่างประเทศลาว กล่าวว่า การรถไฟจีน – ลาวได้ให้แรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว สำหรับการขนส่งสินค้า การรถไฟจีน – ลาวได้ดึงดูดสินค้าจากประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามามากขึ้น และปริมาณการขนส่งทางหลวงบวกทางรถไฟที่ด่านบ่อเต็นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม นักลงทุนจํานวนมากได้เข้าไปลงทุนที่ประเทศลาว ช่วยผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวเส้นทางรถไฟ ด้านการขนส่งผู้โดยสาร รถไฟจีน - ลาวนอกจากจะให้ความสะดวกสบายกับคนลาวแล้ว ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวด้วย เขากล่าวว่า ในอนาคต ลาวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางรถไฟ รวมถึงลดต้นทุนการขนส่ง ตลอดจนเสริมสร้างการเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียนอีกด้วย

นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน – ลาวเปิดให้บริการเป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปริมาณการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางรถไฟสูงถึง 2.5205 ล้านตัน และมีประเภทของสินค้านําเข้าและส่งออกมากกว่า 1,200 ชนิด