เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ในจังหวัดระยอง

CRI, March 13, 2023
Size:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 การฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 เริ่มต้นขึ้นที่อู่ตะเภา จังหวัดระยอง ถือเป็นการฝึกขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีกำลังพลกว่า 7,000 นาย จาก 30 ประเทศเข้าร่วมการฝึกร่วมครั้งนี้

การฝึกร่วมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม กิจกรรมหลักมีทั้งการฝึกซ้อมของกองบัญชาการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัย และการต่อสู้ในป่า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศที่เข้าร่วม และประเมินมาตรฐานของการปฏิบัติการร่วมกัน 

ส่วนจีนส่งกองทหารบกในภาคใต้ไปเข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023