นักการทูตประจำจีนจากหลายประเทศคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

CRI, March 13, 2023
Size:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นักการทูตจาก 110 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเอกอัครราชทูต 20 คน ได้เยี่ยมชมกลุ่มบริษัทการก่อสร้างด้านการคมนาคมจีน เพื่อรับทราบถึงผลการพัฒนาของบริษัทจีนในด้านการคมนาคมและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของตัวเมือง

ระหว่างการเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เหลียงเย่ ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกของกลุ่มบริษัทการก่อสร้างด้านการคมนาคมของจีน บรรดานักการทูตต่างๆ ได้ชมหอสติปัญญาแสง และหอการพัฒนาตัวเมือง เพื่อรับทราบถึงการใช้เทคโนโลยีแสงในด้านการบำรุงสุขภาพ การทำงาน การใช้ชีวิต และการค้า

ระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักการทูตต่างกล่าวว่าบริษัทจีนได้นำมาซึ่งเทคโนโลยี และประสบการณ์แก่ท้องถิ่น ช่วยสร้างโอกาสการทำงานและเพิ่มทักษะการทำงานของแรงงานท้องถิ่น

บรรดานักการทูตต่างได้แสดงความปรารถนาอย่างแข็งขันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานกับจีน พร้อมกล่าวว่าคาดหวังที่จะทำความร่วมมือกับบริษัทจีนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความเป็นดิจิทัลเพื่อมีชัยชนะร่วมกัน

กลุ่มบริษัทการคมนาคมจีนมีกิจการงานใน 157 ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลก มีโครงการลงทุนและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานกว่า 3,000 โครงการ ซึ่งหลายๆ โครงการได้กลายเป็นโครงการสัญญลักษณ์ของประเทศและท้องถิ่น เช่น สายรถไฟชายฝั่งตะวันออกมาเลเซีย ท่าเรือน้ำลึกเลกกีของไนจีเรีย คาราโครัมไฮเวย์ปากีสถาน เมืองท่าโคลัมโบของศรีลังกา สะพานมิตรภาพจีน-มัลดีฟส์ เป็นต้น

กิจกรรมชวนนักการทูตเยี่ยมชมบริษัทจีน ร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนและคณะรัฐมนตรีจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทส่วนกลางของจีน และนักการทูตประจำจีน