มณฑลกุ้ยโจวต้อนรับคณะทัวร์ต่างประเทศคณะแรกปี 2023

CRI, March 10, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะทัวร์จากสิงคโปร์ที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 21 คน ได้เดินทางถึงสถานีรถไฟเหนือของเมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยจะเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวในมณฑลกุ้ยโจวเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ซึ่งคณะทัวร์ดังกล่าวเป็นคณะทัวร์ต่างประเทศคณะแรกที่เดินทางไปท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจวในปี 2023

โปรแกรมการท่องเที่ยวของคณะนี้รวมถึงเมืองกุ้ยหยาง เมืองจุนยี่ และเมืองอันซุ่น ของมณฑลกุ้ยโจว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบเทียนเหอถัน ตำบลโบราณชิงหยาน เมืองวัฒนธรรมกลั่นเหล้าของจีน น้ำตกหวงกั่วซู่ และหมู่บ้านชนเผ่ามุ้งซีเจียง นอกจากนี้ คณะทัวร์นี้ยังจะไปท่องเที่ยวฐานการปฏิวัติสีแดงในมณฑลกุ้ยโจวอีกด้วย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การท่องเที่ยวต่างประเทศของมณฑลกุ้ยโจวก็คึกคักขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจวจำนวน 169 คนโดยสารเที่ยวบิน AQ1205 ออกเดินทางจากสนามบินระหว่างประเทศหลงต้งพู่ เมืองกุ้ยโจว บินตรงไปยังกรุงเทพฯ นี่เป็นครั้งแรกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มณฑลกุ้ยโจวจัดเครื่องบินเหมาลำบินไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยตรง

โดยตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ปี 2023 มณฑลกุ้ยโจวยังจะฟื้นฟูเส้นทางการบินไปกลับกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมปี 2023 เป็นต้นไป เส้นทางการบินดังกล่าวจะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน