ทัวร์จีนช่วยฟื้นตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวของไทย

CRI, March 7, 2023
Size:

การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนและกรุ๊ปทัวร์จีนทำให้วงการการท่องเที่ยวของไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแรงงานการท่องเที่ยวของไทยหายไปประมาณ 3 ล้านคน ได้รับผลกระทบ

การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนครั้งนี้ ทำให้เกิดความมั่นใจในการฟื้นตลาดแรงงาน โดยมัคคุเทศก์ภาษาจีนคนหนึ่งกล่าวว่า ก่อนการแพร่ระบาด การท่องเที่ยวคึกคักตลอดทั้งปี แต่ในช่วงสามปีนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเพื่อนร่วมงานของเขาหลายคนออกจากอาชีพมัคคุเทศก์เพราะไม่มีงานทำ

ปีนี้มีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนและกรุ๊ปทัวร์จีน ทำให้ 60% ของเพื่อนร่วมงานของเขายินดีที่จะกลับมาทำงานมัคคุเทศก์อีกรั้ง

จากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2023 ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจำนวน 30 ล้านคน จำนวนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีจำนวนถึง 7 ถึง 8 ล้านคน