กำหนดจัดประชุมประจำปี 2023 ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว 28-31 มี.ค.

Yunnan Gateway, March 3, 2023
Size:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ข่าวจากสำนักเลขาธิการฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวระบุว่า การประชุมประจำปี 2023 ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวกำหนดจะจัดขึ้นที่มณฑลไห่หนานของจีน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคมนี้ ประเด็นหลักของการประชุมประจำปีนี้คือ“โลกที่ไม่แน่นอน: สามัคคีร่วมกันรับมือความท้าทาย เปิดเสรีให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมเสริมการพัฒนา”

แหล่งข่าวระบุว่า การประชุมประจำปีของปีนี้จะจัดผ่านรูปแบบออฟไลน์ทั้งหมด โดยจะเชิญผู้แทนทางการเมือง การพาณิชย์ การศึกษา สื่อสารมวลชนและทุกภาคส่วนของทุกประเทศ ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นหลักของการประชุมประจำปี ตลอดจนอีก 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่“การพัฒนากับการเอื้อประโยชน์กันอย่างถ้วนหน้า”“การบริหารจัดการกับความมั่นคง”“ภูมิภาคกับทั่วโลก”“ช่วงปัจจุบันกับอนาคต” ตลอดจนแผนการพัฒนาโลกหลังโควิด-19 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ