จีนประกาศ “เอกสารแนวคิดข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก”

CRI, March 2, 2023
Size:

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จีนได้ประกาศ“เอกสารข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก” อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดทิศทางความร่วมมือและกลไกแพลตฟอร์มที่ชัดเจน

อนึ่ง เช้าวันนี้ได้มีการจัดประชุมฟอรั่มสีน้ำเงิน“ข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก แผนจีนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง” นายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า“เอกสารแนวคิดข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก” แสดงให้เห็นความรับผิดชอบของจีนที่มีต่อการรักษาสันติภาพของโลก และความตั้งใจอันแน่วแน่ต่อการรักษาความมั่นคงของรอบโลก

โลกนี้ต้องการแนวคิดความมั่นคงอย่างไร ประเทศต่างๆควรทำอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุความมั่นคงร่วมกัน นี่เป็นประเด็นแห่งสมัยปัจจุบันที่ชาวโลกทุกคนต้องเผชิญหน้า ต่อการนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เสนอข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก ได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากประชาคมโลก จนถึงปัจจุบัน มีกว่า 80 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศแสดงความสนับสนุนและชื่นชม

นายฉิน กังชี้ให้เห็นว่า“เอกสารแนวคิดข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก” ที่ได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้นั้น ได้กำหนดทิศทางความร่วมมือสำคัญ 20 รายการ เป็นการชี้ทิศทางปฏิบัติการที่ชัดเจน สรุปโดยรวมคือ สนับสนุนบทบาทความเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติด้านการบริหารจัดการความมั่นคง พยายามส่งเสริมการประสานงานและการติดต่อแลกเปลี่ยนเชิงบวกระหว่างประเทศใหญ่ ส่งเสริมให้ประเทศใหญ่เป็นผู้นำในด้านความเสมอภาค ความร่วมมือและบริหารจัดการตามกฎหมาย คัดค้านแนวคิดครองความเป็นเจ้า คัดค้านการกดขี่ข่มขู่ผู้อื่นโดยถือตนเป็นใหญ่ พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาประเด็นร้อนอย่างสันติด้วยการเจรจา รับมือกับการท้าทายแบบดั้งเดิมและการท้าทายแบบใหม่อย่างมีประสิทธิผล เสริมสร้างระบบบริหารจัดการโลกและความสามารถการสร้างสรรค์อย่างไม่ขาดสาย

นายฉิน กังกล่าวว่า ความมั่นคงเป็นสิทธิของทุกประเทศในโลก ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของประเทศใดแต่เพียงประเทศเดียว และยิ่งไม่ใช่เรื่องที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพังฝ่ายเดียว ข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลกจะให้บริการแก่ผลประโยชน์ของประชาชนทั่วโลก รักษาความสงบของประชาชนทั่วโลก ต้องการให้ประชาคมโลกสามัคคีร่วมมือกัน ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม หากปรารถนาจะเข้าร่วมข้อริเริ่มความมั่นคงรอบโลก เราล้วนแสดงความยินดี และหากมีความจริงใจที่จะรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก เราก็ล้วนแสดงความสนับสนุนยินดี