รถไฟขนส่งสินค้าไปกลับ “จีน-ลาว-ไทย” เปิดให้บริการตลอดเส้นทาง

Yunnan Gateway, February 24, 2023
Size:

ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางรถไฟจีน – ลาว ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โซ่เย็น 19 ตู้ บรรุจุผักสดประมาณ 280 ตัน ได้แล่นออกจากสถานีกลางคุนหมิง โดยมีบริษัทยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเทนเนอร์ จํากัดในมณฑลยูนนานสังกัดการรถไฟจีนเป็นผู้ดำเนินการ การปล่อยขบวนสินค้าดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ารถไฟขนส่งสินค้าไปกลับ“จีน-ลาว-ไทย” ขบวนแรกเปิดให้บริการแล้วตลอดเส้นทาง

จากข้อมูลของบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาคุนหมิง ระบุว่า รถไฟขนส่งสินค้า“จีน-ลาว-ไทย” ขบวนนี้จะแล่นออกจากเมืองคุนหมิงไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ของลาวผ่านรถไฟขนส่งด่วนขบวน“ล้านช้าง-แม่โขง เอ็กซ์เพรส” บนเส้นทางรถไฟจีน – ลาว จากนั้นจะขนส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ ด้วยเส้นทางรถไฟขนาดรางกว้างหนึ่งเมตรของไทย คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ 55 ชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาลง 1 วันเมื่อเทียบกับการขนส่งก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้ทางรถไฟและถนน ด้านต้นทุนการขนส่งลดลงมากกว่า 20% ทั้งนี้ ขากลับมาจีนจะบรรทุกผลไม้ตามฤดูกาลกลับมาด้วย เช่น ลําไย และทุเรียนไทย เป็นต้น

สุยชาว รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเทนเนอร์ จํากัดสังกัดการรถไฟจีน สาขาคุนหมิง กล่าวว่า รถไฟขนส่งสินค้าไปกลับ“จีน-ลาว-ไทย” ได้สร้างโลจิสติกส์โซ่เย็นช่องทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นแรงผลักดันใหม่ให้กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศอาเซียนอีกด้วย

ทั้งนี้ จํานวนสินค้าที่ขนส่งโดยเส้นทางรถไฟจีน - ลาวได้ขยายตัวจาก 10 กว่าชนิดในช่วงเริ่มต้นเพิ่มเป็น 1,200 กว่าชนิด โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมมากกว่า 2.5 ล้านตัน