กัมพูชามุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

CRI, February 23, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่าจากยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ

โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ทางการกัมพูชาได้ประกาศเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่แผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ และแผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในเอกสารดังกล่าวรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยจะเริ่มต้นจากการประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นการใช้แรงงานแบบง่ายและแน่นหนา และต่อยอดไปสู่การติดตั้งและการออกแบบที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กัมพูชาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การส่งออกด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสู่กัมพูชา และจะสร้างตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 26,000 ตำแหน่ง