จีนสร้างศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษาใหญ่ที่สุดของโลก

CRI, February 23, 2023
Size:

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจีนระบุว่า จีนได้สร้างศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษาใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีชื่อว่า แพลตฟอร์มบริการสาธารณะทางการศึกษาอัจฉริยะแห่งชาติ (Smart Education of China) ที่เว็บไซต์ https://www.smartedu.cn ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและเขตแคว้น จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี 2023 การท่องเว็บไซต์ดังกล่าวมีกว่า 6,700 ล้านครั้ง ผู้ท่องเว็บไซต์มีกว่า 1,000 ล้านคน

แพลตฟอร์มบริการสาธารณะทางการศึกษาอัจฉริยะแห่งชาติของจีนเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ปี 2022 เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยในส่วนของการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา มีทรัพยากร 44,000 ชิ้น ผู้ลงทะเบียน 72,510,000 คน ในส่วนของการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีการเชื่อมต่อกับคลังทรัพยากรการเรียนการสอนวิชาชีพระดับชาติและระดับมณฑลจำนวน 1,173 แห่ง และในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคอร์สการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม 27,000 วิชา

จนถึงขณะนี้ ผู้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและเขตแคว้น