นายหวัง อี้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความมั่นคงมิวนิคครั้งที่ 59 และกล่าวคำปราศรัย

CRI, February 22, 2023
Size:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023  นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการคณะกรรมธิการกิจการต่างประเทศคณะกรรมการกลางฯ ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความมั่นคงมิวนิคครั้งที่ 59 และกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ“สร้างโลกที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น”

นายหวัง อี้ เน้นว่า มนุษย์ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็นเวลา 3 ปี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่า เราเป็นประชาคมโลกที่มีชะตาเดียวกัน สังคมมนุษย์ไม่ควรตั้งตัวเป็นปรปักษ์และสร้างความสุ่มเสี่ยงต่อภาวะสงคราม

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การสร้างโลกที่มั่นคงยิ่งขึ้น เป็นความปรารถนาของทุกประเทศ เป็นแนวทางแห่งการพัฒนา เราต้องยืนหยัดการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศต่างๆ แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ ที่ต้องให้ความสำคัญแก่การพัฒนา

นายหวัง อี้ประกาศว่า จีนจะประกาศจุดยืนของจีนในการแก้ไขวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน จีนจะยืนหยัดการเจรจาสันติภาพ จะประกาศเอกสารว่าด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับความมั่นคงของทั่วโลก เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน