รถไฟจีน - ลาวขนส่งผู้โดยสารทะลุ 10 ล้านคน

Yunnan Gateway, February 22, 2023
Size:

เส้นทางรถไฟจีน – ลาว ซึ่งได้เปิดให้บริการไปเมื่อปี 2564 นั้น ได้นำใช้รถไฟรุ่น“ฟู่ซิง” และขบวน“ล้านช้าง” ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวดเร็ว และสะดวกสบาย ที่สำคัญช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ไปได้มาก ด้วยเหตุนี้ รถไฟจีน - ลาวจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทั้งประชาชนชาวจีนและลาว จนกระทั่งถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เส้นทางรถไฟจีน – ลาวมีรถไฟโดยสารเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 20,000 ขบวน ยอดผู้โดยสารจำนวน 10.3 ล้านคน