การเจรจาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 เริ่มการหารือรอบแรก

, February 21, 2023
Size:

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ การเจรจาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 ได้เริ่มการปรึกษาหารือรอบแรกแล้ว

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียน และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของการเจรจา การจัดวางแนวทางและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา เพื่อกำหนดตารางเวลาและโร้ดแมปของการเจรจาขั้นตอนต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 จีนและอาเซียนได้ร่วมกันประกาศเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 อย่างเป็นทางการ สองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การเจรจาจะครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงการค้าสินค้า การลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่เปิดกว้าง ทันสมัย รอบด้านและอำนวยผลประโยชน์แก่กัน