ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนพบกับรมว.การอุดมศึกษาฯไทย

CRI, February 20, 2023
Size:

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่กรุงปักกิ่ง ศ.โหว เจี้ยนกั๋ว ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนพบกับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยพร้อมคณะ สองฝ่ายได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างจีน-ไทย

ศ.โหว เจี้ยนกั๋วระบุว่า สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนกับสถาบันวิทยาศาสตร์และการศึกษาของไทยรักษาความร่วมมือเป็นเวลานานในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านดาราศาสตร์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวภาพและสุขภาพ สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนได้ก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพฯ เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือทวิภาคีด้วยดี นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศและทุนการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาไทยมาศึกษาแลกเปลี่ยนในสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นการตอกรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอีกขั้น

ด้านศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ระบุว่า รอคอยที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนอีกขั้น กระชับความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น