รองนายกฯ จีนเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมการศึกษาดิจิทัลโลก

CRI, February 20, 2023
Size:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ มีการจัดพิธีเปิดประชุมการศึกษาดิจิทัลโลกที่กรุงปักกิ่ง นางซุน ชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมและกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิด

นางซุน ชุนหลานชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอิทธิพลสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาดิจิทัลอย่างสูง ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศต่างได้มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต มี 99.5% ได้ตั้งห้องเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งจีนได้จัดตั้งเวทีบริการสาธารณะด้านการศึกษาอัจฉริยะแล้วเสร็จ ได้รวบรวมทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44,000 รายการ วิชาทางอาชีวศึกษาดีเลิศ 6,757 วิชา วิชาขั้นอุดมศึกษาดีเลิศ 27,000 วิชา ได้ผลักดันการพัฒนาการศึกษาอย่างสมดุล และส่งเสริมความยุติธรรมด้านการศึกษาด้วยดี ปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาจำนวน 290 ล้านคน ไม่ว่าอาศัยอยู่ในเมืองหรือชนบท ต่างสามารถได้รับการศึกษาคุณภาพสูง

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอนาคตของการศึกษา โดยมีผู้แทนจากมากกว่า 130 ประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วม