โรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงของลาว สร้างสะพานมิตรภาพจีน-ลาว

CRI, February 15, 2023
Size:

จีนและประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งได้กระชับความร่วมมือในด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน

หลายโครงการได้กลายเป็น“แลนด์มาร์คแห่งชาติ” ไปแล้ว

บนธนบัตรลาว 5,000 กีบเป็นภาพของโรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงของสปป.ลาวเป็นโรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกของสปป.ลาวที่จีนช่วยสร้างสรรค์และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเริ่มต้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและลาว

ฝ่ายจีนยังได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและประสบการณ์การบริหาร

ช่วยอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รุ่นแรกของลาว การสร้างโครงการสำคัญต่าง ๆของลาวล้วนจำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตจากที่นี่ ดังนั้นจึงถูกพิมพ์อยู่บนบนธนบัตรลาว 5,000 กีบเพื่อบันทึกถึงความสำคัญ