รถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมจีน-ลาว-ไทยออกเดินขบวนแรก

lmcchina.org, February 15, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ รถไฟขนส่งสินค้า“สายเร็วแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ในทางรถไฟจีน-ลาวที่ประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 19 ตู้ และบรรทุกผักสด 286 ตันได้เดินทางออกจากศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์หวังเจียหยิงตะวันตก คุนหมิงอย่างช้า ๆ โดยมีการคาดว่าจะเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ ไทยภายใน 55 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่ารถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมจีน-ลาว-ไทย (China-Laos-Thailand round-trip freight train) ออกเดินขบวนแรกอย่างราบรื่นแล้ว

รถไฟขนส่งสินค้า“สายเร็วแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ในทางรถไฟจีน-ลาวออกจากคุนหมิงก่อน แล้วสับเปลี่ยนรางที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ของลาว จากนั้นจึงใช้รางรถไฟขนาดหนึ่งเมตรของไทยส่งถึงกรุงเทพฯ ประหยัดเวลาหนึ่งวันเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถไฟมาใช้รถยนต์ ต้นทุนการขนส่งลดลงมากกว่า 20% ระหว่างขากลับของรถไฟจะมีการส่งผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลำไย ทุเรียนไทย เป็นต้น ทำให้ขบวนเดินออก-กลับอย่างมีประสิทธิภาพ

การขนส่งสินค้าข้ามแดนของรถไฟจีน-ลาวได้ครอบคลุมประเทศรายทางแห่ง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ต่าง ๆ เช่น ลาว ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศ และสิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนประเภทสินค้าก็ได้ขยายมาเป็น 1200 กว่าประเภทจาก 10 กว่าประเภทของเดิม ทั้งนี้ส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาคมีการผสมผสานอย่างลงลึก ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพสูง