นายสี จิ้นผิงพบปะกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

CRI, February 14, 2023
Size:

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายสี จิ้นผิงระบุว่า เมื่อ 3 ปีก่อน ท่านนายกรัฐมนตรีฝ่าลมหนาวและหิมะตก“สวนกระแส” เดินทางมาเยือนจีน อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนจีนที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของจีนในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างรอบด้าน และเป็นปีครบรอบ 65 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-กัมพูชา ข้าพเจ้ายินดีร่วมบรรลุ“การนัดหมาย 3 ปี” ร่วมเปิดศักราชใหม่แห่งการสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันในวาระฤดูใบไม้ผลิ

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า จีนสนับสนุนประชาชนกัมพูชาเลือกหนทางการพัฒนาด้วยตนเองที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองของประเทศตนอย่างแน่วแน่ สนับสนุนกัมพูชาพิทักษ์อธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศอย่างแน่วแน่ สนับสนุนกัมพูชาผลักดันวาระสำคัญทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศอย่างมั่นคง คัดค้านกลุ่มอิทธิพลภายนอกแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา โดยจีนถือกัมพูชาเป็นทิศทางสำคัญในการต่างประเทศโดยรอบ วางแผนและผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ เชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมระหว่างจีน-กัมพูชามาโดยตลอด ในกระบวนการผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนด้วยความทันสมัยแบบจีนนั้น จีนยินดีจับมือกับกัมพูชาร่วมแบ่งปันโอกาส ดำเนินความร่วมมือ ส่งเสริมการพัฒนา ร่วมสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันด้วยคุณภาพสูง ระดับสูงและมาตรฐานสูงในสมัยใหม่ สร้างพลังเชิงบวกให้กับการพัฒนาส่วนภูมิภาคอย่างสันติและมั่นคงให้มากขึ้น

สมเด็จฮุน เซนกล่าวว่า ยินดียิ่งที่ได้กลายเป็นผู้นำต่างชาติที่เยือนจีนคนแรกหลังจากเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ไม่ว่าการเยือนเมื่อ 3 ปีก่อนหรือการเยือนครั้งนี้ ข้าพเจ้าล้วนขอส่งข้อมูลที่ชัดเจนว่า ประชาชนกัมพูชายืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนจีนอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด โดยกัมพูชาชื่นชมกับผลสำเร็จการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของจีน เชื่อว่า ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จีนจะบรรลุเป้าหมายการสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งทันสมัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณที่จีนสนับสนุนประชาชนกัมพูชาเลือกหนทางการพัฒนาด้วยตนเองที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองของประเทศตนอย่างแน่วแน่และให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อกัมพูชาขณะเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19