ไทยคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนกลับมา เพิ่มพลวัติให้กับการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว

lmcchina.org, February 8, 2023
Size:

ในขณะที่จีนปรับปรุงนโยบายควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และฟื้นฟูการท่องเที่ยวขาออกของพลเมืองจีนอย่างเป็นระบบระเบียบ ชายหาดที่ทะเลใส ทรายขาว วัดวาอารามที่สง่างาม และศูนย์การค้าที่ทันสมัยของไทยก็กำลังต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในช่วงตรุษจีน ไชนาทาวน์ในกรุงเทพฯ เมืองหลวงไทยประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม กลิ่นอายทางเทศกาลเข้มข้น ศูนย์การค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ก็มีการตกแต่งเทศกาลตรุษจีนที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาถ่ายรูปกัน นอกจากกรุงเทพฯ สถานที่ต่าง ๆ เช่น ภูเก็ต สมุทรปราการ สงขลา และราชบุรีก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเช่นกัน

ธรุกิจการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในธรุกิจเสาหลักของไทย ส่วนนักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นแหล่งลูกค้าสำคัญของธรุกิจการท่องเที่ยวไทย ก่อนหน้าวิกฤตโรคระบาดโรค นักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยทั้งหมดภายในหนึ่งปี ทว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจและการทำงานของไทยมีแรงกดดันอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องคาดหวังว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากขึ้นกลับมาเยือนไทย เพิ่มพลวัติให้กับการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการอื่น ๆ ได้เดินทางไปสนามบินเป็นพิเศษ พร้อมโชว์สโลแกน“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ส่งดอกไม้และของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวชุดแรกที่เดินทางมายังไทยหลังจากการปรุบปรุงนโยบายควบคุมโควิด-19 เกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศของจีน

นายชนะพันธ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซินหัวว่า“หลังผ่านสถานการณ์โควิด-19 แล้ว เราตระหนักถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย”

รัฐบาลไทยคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 7 ล้านถึง 10 ล้านคนเข้ามาเยือนไทย เมื่อวันที่ 25 สถิติจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนจะส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยฟืนตัวรวดเร็วขึ้น และการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริโภคของประชาชนก็จะเป็นแรงหนุนของการเติบโตแห่งเศรษฐกิจไทย