รถไฟจีน - ลาวจากคุนหมิงถึงบ่อหานเดินทางลดลง 1 ชั่วโมง

Yunnan Gateway, February 6, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. ขบวนรถไฟ C384/1 จากคุนหมิงถึงบ่อหานบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาวได้แล่นออกจากสถานีรถไฟคุนหมิงอย่างช้า ๆ และใช้เวลาเดินทางถึงสถานีบ่อหานรวม 4 ชั่วโมง 45 นาที โดยรถไฟฟ้า (EMU) คุณภาพสูงของเส้นทางรถไฟจีน - ลาวในพื้นที่ประเทศจีนได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ การเดินทางขาเดียวของรถไฟฟ้า (EMU) คุณภาพสูงคุนหมิง - บ่อหานที่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาทีนั้น ลดลงจากขบวนในปัจจุบันราว 1 ชั่วโมง ล่าสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม เส้นทางรถไฟจีน - ลาวสะสมได้ขนส่งผู้โดยสารแล้วกว่า 8 ล้านคน ซึ่งเฉลี่ยมากกว่า 23,000 ต่อวัน การเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า (EMU) คุณภาพสูงคุนหมิง - บ่อหาน จะช่วยขับเคลื่อนการก่อสร้างเมืองด่านนานาชาติบ่อหานได้เร็วยิ่งขึ้น